Met Adriaen Heyndricksz (geb circa 1525) begint een genealogie met Burggraaf’en afkomstig uit Lakerveld (Lexmond).

De naam van den Burchtgraeff wordt de eerste maal vermeld in 1609 bij zijn zoon Bastiaen Arriens. Diens zoon Floris is in 1627 schout te Nieuwland terwijl halfbroer Aert Sebastiaens zorgt voor nageslacht te Rotterdam. 

Hendrick, broer van Bastiaen, is landbouwer te Lakerveld. Zijn dochter Mayke Hendricksdr emigreerde met 6 kinderen in 1641 en vestigde zich in Albany U.S.A. Later in 1847 komt Pieter Burggraaf, 31 jaar, boer, vanuit Rotterdam met het schip 'de Maasstroom' aan in Baltimore en vestigt zich in Iowa.

Inmiddels tellen we vijftien generaties met ruim 2000 nakomelingen.

Publicaties: H. Burggraaf (Nieuw Zeeland) boek "Burggraaf'en" 1981 en "kwartierstaat Burggraaf" in Gens Nostra 1986/88

De vermeldingen ‘van den Burggraaf’  doen vermoeden dat stamvader Adriaen Heyndricksz mogelijk gewoond heeft op de Burggraaf te Meerkerk. 

In het oud archief van Noordeloos zijn er in de periode 1560-1569 vermeldingen van een Adriaen Hendricsz  en Hendrick Adriaense (van Purmer). Familiebanden zijn echter niet gevonden. 

ORA Noordeloos fol 152 4-6-1560 : Jacob Andriesz, Adriaen Petersz voor hem zelf en voor Bastiaentge zijn (doorgestreept) zuster, Adriaen Jacobsz, Adriaen Thonisz, Adriaen Cornelisz, Wouter Henricxz, Adriaen Henricxz zich sterk makende voor zijn moeder Elsken Henrick Adriaensz weduwe en Willemke Floris Floriszd transporteert aan Gherit Pietersz 1½ morgen in het huisweer waarin voornoemde Gherit nu in woont, strekkende van de Ameidse opslag tot de landscheiding, boven Jacob Jansz cs en beneden Cornelis Jan Ottensz cs.

ORA Noordeloos fol. 219v 16-3-1561 : Adriaen Henricxz als voogd van zijn moeder Elsken Henrick Adriaensz weduwe transporteert aan Gherit Petersz 7 hont gemeen in 7 morgen op de Noordzijde van Noordeloos, strekkende van de Ameidse opslag tot de achterste morgenleens, boven mijn gen heer VAN ARENBERGE cs en beneden Aert Jansz cs.

ORA Noordeloos fol. 326v 11-6-1562 : Adriaen Henricxz heeft ‘opgeseijt' de erfgenamen van Joris van Nes een rentebrief groot 100 gl

ORA Noordeloos fol. 360v 5-11-1562 : Adryaen Woutersz beklaegt Adryaen Henricxz op ten Borggreeff voor 12 st arbeidsloon. 

ORA Noordeloos fol 263 6-10-1569 : Bastiaen Peter Jorisz beclaeght Willem Henricksz opte Borchgreeff, gearresteerde, om levering van hem te hebben van 2 willigen van hem gekocht.

ORA Noordeloos fol 266 13-10-1569 : Willem Henricksz VAN PURMERENDE voor hem zelf en voor zijn zuster Catherijna met hun oom Antonis Adriaensz als hun gerechte bloedvoogd transporteerden aan Henrick VAN NES schout tot Noordeloos een schuldbrief groot 100 cg sprekende op Henrick Adriaense (VAN PURMER) dd. 2-5-1556 en waarvan reeds 30 gl door voorn Willem Henricksz ontvangen zijn, etc.

ORA Noordeloos fol. 274v 17-11-1569 : In vonnis tussen Bastiaen Peter Jorisz, arrestant, en Willem Henricksz VAN DE BURCHGREEFF, gearresteerde, inzake levering van 2 willigen, veroordelen schepenen gearresteerde tot de eis, aangezien gearresteerde weigerde te compareren voor de vierschaar.