De naam Coppet (Copet/Koppet) wordt voor het eerst gebruikt in 1686 gebruikt in de stamreeks van Jan Matijsse bij het huwelijk (in Rotterdam) van Matthijs Janse Coppet en Magdalena Jans van Oosten.

Zij wordt begraven als weduwe van Matthijs Burggraef in 1715. Hun zoon Mattijs Matthijsse Coppet gebruikt de naam Burggraef voor het eerst bij zijn 2e huwelijk in 1708. 

Dit fragment telt 36 personen in 5 generaties (1658-1850) te Rotterdam.

Zo'n eeuw daarvoor trouwt Harmen Mathijsz Burchgrave in 1589 te Delft met Maritgen Jans (Damen). Zij bezitten meerdere huizen in Leiden. Hun dochter Adriana wordt vermoedelijk geboren te Amsterdam en huwt 4 maal in zeer gegoede kring te Leiden en Alkmaar.

Harmen is mogelijk afkomstig uit Vlaanderen. 

Dat brengt ons naar Brugge waar de voornaam Matthias voorkomt bij Burchgrave.

Vooralsnog zijn dit 3 losse reeksen!